AVÍS LEGAL

Benvingut a 3.0 Advocats!

A continuació expliquem les Condicions d´Ús que regulen l´accés i ús dels llocs web www.3-0advocats.com www.3-0abogados.com i www.3-0lawyers.com (endavant la “Web 3.0”).

La Web 3.0, és propietat de l´entitat 3.0 ADVOCATS I ASSESSORS FISCALS SLP (EN ENDAVANT 3.0 Advocats o la Firma), amb de CIF B65311078, domicili al Carrer Casp nº47 principal 3ª, de Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tomo 42341, Foli 166, Hoja B 404447. Telèfon 93.516.69.17. E-mail: info-0advocats.com

L’accés, navegació i ús d’aquesta Web 3.0 implica la acceptació expressa del present AVÍS LEGAL, per això t´agraïm que el llegeixis atentament.

3.0 Advocats es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i/o actualitzacions del present AVÍS LEGAL i dels continguts i serveis i elements que integren el disseny i configuració de la Web 3.0.

OBJECTIU

La finalitat de la Web 3.0 és donar a conèixer i permetre l’accés dels usuaris d’Internet, a informació relativa al despatx 3.0 Advocats i Assessors Fiscals, als seus serveis i activitats, així com a informació i notícies pròpies i/o de tercers.

ÚS

3.0 Advocats podrà interrompre l’accés a la Web 3.0 en qualsevol moment i sense previ avís, de forma temporal o definitiva, pel que no garanteix ni es responsabilitza de la seva disponibilitat, ni de la seva continuïtat.

Els continguts de la Web 3.0 son posats a disposició de l’usuari per 3.0 Advocats amb informació procedent de fonts pròpies o de tercers. 3.0 Advocats procura que els continguts siguin de la major qualitat possible, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

La inclusió d’aquests continguts es realitza amb fins únicament informatius i no poden considerar-se com assessorament legal, per aquest motiu l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la Web 3.0 sense recórrer a un assessorament legal personalitzat.

L’usuari es compromet a no utilitzar els continguts, informació i serveis que 3.0 Advocats posa a la seva disposició.

HIPERENLLAÇOS O LLOCS ENLLAÇATS

Els hiperenllaços que conté la Web 3.0 poden conduir a l’usuari a altres pàgines web gestionades per tercers, el que no implica l’existència d’una relació comercial entre 3.0 Advocats i el propietari de les pàgines web a les que hagi estat reconduït. En conseqüència, 3.0 Advocats no exerceix cap tipus de control, ni aprova, supervisa o es responsabilitza de cap manera algun dels continguts o serveis de les pàgines web de tercers; així com tampoc garanteix que l’accés a aquestes sigui fiable ni està disponible.

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un hiperenllaç o qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des de la seva pàgina o lloc web a la Web 3.0 tindrà que obtenir prèviament una autorització expressa de 3.0 Advocats.

En cas de tenir coneixement efectiu de supòsits d´il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en els quals s’hagi inclòs l´hiperenllaç que condueix a l’usuari a la Web 3.0, la Firma es reserva el dret de prohibir aquests hiperenllaços i de col·laborar amb les autoritats o comissions competents.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els elements integrants de la Web 3.0 (estructura, disseny, textos, logos, imatges, fotografies o qualsevol altre element) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de 3.0 Advocats o de tercers.

L’usuari respectarà els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre la Web 3.0 Advocats, quedant expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, reenviament o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o suport, excepte en els casos en que 3.0 Advocats li hagi autoritzat prèviament i per escrit.

No obstant això, l’usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per ús exclusiu, ús personal i domèstic en els sistemes informàtics, i sempre que aquest ús no es realitzi amb propòsits comercials, promocionals o professionals.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

3.0 Advocats no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquesta Web 3.0 o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix.

3.0 Advocats no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de Web 3.0. En conseqüència, 3.0 Advocats no respon els danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions del present AVIS LEGAL es troben subjectes a la Llei espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que es pogués derivar del accés i ús de la Web 3.0, l’usuari i 3.0 Advocats acorden la submissió expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fòrum  que pogués correspondre’ls.

Share This